ການທົບທວນກ່ຽວກັບ "ຄວາມເຖົ້າແກ່ທີ່ຫ້າວຫັນ: ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເຮັດວຽກຂອງມັນສະຫມອງໃນຜູ້ສູງອາຍຸ"

ຫົວຂໍ້: ຜູ້ສູງອາຍຸຢ່າງຫ້າວຫັນ: ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເຮັດວຽກຂອງມັນສະຫມອງໃນຜູ້ສູງອາຍຸຜູ້ຂຽນ: Rossana De Beni, Michela Zavagnin, Erika Borella ປີ: 2020 ຜູ້ເຜີຍແຜ່: Erickson ຄຳ ຂວັນ [... ]