ໄດ້ຮັບຄວາມສັບສົນແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອ່ານ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່

ການສື່ສານແມ່ນທັກສະທີ່ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບມະນຸດ, ແລະມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຫຼາຍໆລະດັບໃນຄົນທີ່ເປັນໂຣກຊapອກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄົນທີ່ມີໂຣກຫົດຫູ່ອາດຈະມີ [... ]