ການຮັກສາການປາກເວົ້າ, ໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກແລະການຟື້ນຟູທາງໂທລະສັບ: ເອກະສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ໃນ ໜ້າ ນີ້ພວກເຮົາລວບລວມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກ Coronavirus ໂດຍອ້າງອີງໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂອງຄວາມສົນໃຈໃນການຮັກສາການເວົ້າ. ກິດຈະ ກຳ ທາງຄລີນິກ FLI ແລະ CDA ຜູ້ ບຳ ບັດດ້ານການເວົ້າ - ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ [... ]