ການທົດສອບສະຫມອງຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວ ໜ້າ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດການແພດ, ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເສຍຊີວິດແລະຄວາມພິການໃນປະຊາກອນ. ອີງຕາມສະຖິຕິ, 30% ຂອງຄົນທີ່ມີ [... ]