ການທົດສອບ Dyslexia (ບໍ່ເສຍຄ່າແລະຈ່າຍເງິນ) ແບ່ງຕາມອາຍຸ

ໃນຊຸມປີມໍ່ມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການພິມເຜີຍແຜ່ການທົດສອບໃto່ເພື່ອປະເມີນການອ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວລຸ້ນແລະຜູ້ໃຫຍ່. ນີ້ເປັນຂ່າວດີໂດຍສະເພາະຖ້າ [... ]