ການປະຕິບັດດ້ານຄລີນິກທີ່ດີໃນການຟື້ນຟູໂຮງ ໝໍ ຂອງຄົນທີ່ມີການບາດເຈັບສະ ໝອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງຮຸນແຮງ (SIMFER-FNATC 2010)

ກອງປະຊຸມຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານພາສາຂັ້ນຕົ້ນ (CLASTA-FLI 2019)

ການບົ່ງມະຕິແລະການປິ່ນປົວໂຣກເສັ້ນເລືອດໃນ ischemic pediatric ໃນໄລຍະສ້ວຍ (SIP-SIMEUP-SINP 2007)


ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການຮຽນຮູ້ໂດຍສະເພາະ: ຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະ ສຳ ລັບການປະຕິບັດດ້ານການແພດທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໂດຍ ນຳ ໃຊ້ວິທີການປະຊຸມຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ (ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ - 2007)

ການປິ່ນປົວໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະລະ V tsim ້ການການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບ autism ໃນເດັກນ້ອຍແລະໄວລຸ້ນ (SNLG - 2015)

ຕົວຊີ້ບອກແລະຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວ ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍແລະໄວລຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການຂາດຄວາມສົນໃຈ (ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ - 2003)

ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດສະຫມອງ: ຂໍ້ແນະ ນຳ ຂອງອີຕາລີ ສຳ ລັບການປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວ (SPREAD - 2016 ລາຍງານໂດຍ Federica Galli ແລະ Elena Mattace)

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໂຣກ Autism (SINPIA - 2005)

ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ຫຍໍ້ຫຍໍ້ (ການແປ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງໂຮນລັງ - 2019)

ຂໍ້ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບພະຍາດ Dysphonia (ລາຍງານໂດຍ Eleonora Biagetti)

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວດ້ວຍການປາກເວົ້າຂອງຄົນເຈັບທີ່ມີອາການປວດຫລັງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (FLI - 2009)

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການຮັກສາການປາກເວົ້າໃນພະຍາດ Parkinson (ລາຍງານໂດຍ Eleonora Biagetti)

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບ dysphagia ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍການເວົ້າແລະການປາກເວົ້າ (FLI - 2007)

ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຫູ ໜວກ (ລາຍງານໂດຍ Eleonora Biagetti)

ປື້ມຄູ່ມືການປະເມີນຜົນການສື່ສານໃນດ້ານການເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສະ ໝອງ ອັກເສບຂ້າງຫຼັງ (amyotrophic lateral sclerosis) (ກຸ່ມ CARE SLA - 2017)

ຄຳ ແນະ ນຳ ສຳ ລັບການຟື້ນຟູເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເດັກນ້ອຍ Cerebral Palsy (SINPIA ແລະ SIMFER -2013)

ຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະໃນການເຮັດວຽກກັບເດັກສອງພາສາ (ລາຍງານໂດຍ Eleonora Biagetti)

ເລີ່ມພິມແລະກົດ Enter ເພື່ອຄົ້ນຫາ

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!
ບົດເຝິກຫັດວິເຄາະໄວຍາກອນອອນລາຍ