ການປະເມີນຜົນການວິນິດໄສແລະການປິ່ນປົວດ້ວຍການເວົ້າທາງດ້ານ neuropsychological
  • ດິດ, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • ການລົບກວນໃນການເອົາໃຈໃສ່ແລະການແຜ່ກະຈາຍ / ການກະຕຸ້ນ (ADHD)
  • ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານພາສາ
  • ບວກ/ ທ່າແຮງດ້ານມັນສະຫມອງສູງ
ການປິ່ນປົວດ້ວຍການຮັກສາທາງດ້ານ neuropsychological ແລະການປາກເວົ້າ
  • ການປິ່ນປົວພະຍາດສະເພາະການຮຽນຮູ້, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມສົນໃຈ ແລະໂລກພະຍາດຂອງ ພາສາ
  • ການຮັກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ voce
  • ການຮັກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ກືນອາຫານລົງ
ການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່
  • ເສັ້ນທາງຂອງ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພໍ່ແມ່ ສຳ ລັບການຈັດການບັນຫາການປະພຶດຂອງເດັກ
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສຶກສາ

ເລີ່ມພິມແລະກົດ Enter ເພື່ອຄົ້ນຫາ

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!