• ດິດ, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • ບັນຫາທີ່ເອົາໃຈໃສ່ແລະການແຜ່ລະບາດ (ADHD)
  • ບັນຫາຂອງ ພາສາ
  • ການປິ່ນປົວພະຍາດສະເພາະການຮຽນຮູ້, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມສົນໃຈ ແລະໂລກພະຍາດຂອງ ພາສາ
  • ການຮັກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ voce
  • ການຮັກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ກືນອາຫານລົງ
  • ເສັ້ນທາງຂອງ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພໍ່ແມ່ ສຳ ລັບການຈັດການບັນຫາການປະພຶດຂອງເດັກ

ເລີ່ມພິມແລະກົດ Enter ເພື່ອຄົ້ນຫາ

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!