• ບວກ/ ທ່າແຮງດ້ານມັນສະຫມອງສູງ
  • ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຫດການ cerebro-vascular (ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ)
  • ພະຍາດ Neurodegenerative
  • ການປິ່ນປົວ ສຳ ລັບ ພາສາ
  • ການຮັກສາ ສຳ ລັບ ຄວາມຊົງຈໍາ, ຄວາມສົນໃຈ, ການວາງແຜນ ແລະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະ ກຳ
  • ການກະຕຸ້ນຂອງມັນສະຫມອງ

ເລີ່ມພິມແລະກົດ Enter ເພື່ອຄົ້ນຫາ

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!