ໄວເດັກແລະໄວ ໜຸ່ມ
ຜູ້ໃຫຍ່
ອາຍຸສາມປີ
ໄວເດັກແລະໄວ ໜຸ່ມ
ຜູ້ໃຫຍ່
ອາຍຸສາມປີ

ເລີ່ມພິມແລະກົດ Enter ເພື່ອຄົ້ນຫາ

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!